نرم‌افزار ردیابی خودرو

نرم افزار ردیابی خودرو بخش اصلی تشکیل دهنده سامانه های مدیریت ناوگان حمل و نقل محسوب می‌شود. شرکت طلوع آرین هوشمند امکاناتی فراهم ساخته است تا مشتریان بسته به نیاز و دستگاه ردیاب انتخابی خود از نرم افزار مناسب استفاده نمایند. لیست ذیل شامل محصولات نرم‌افزارهای آریانا و تلتونیکا می‌باشد که نحوه دسترسی به آن در زمان خریداری دستگاه های ردیاب به مشتریان عزیز تحویل می‌گردد. جهت مشاهده امکانات نرم افزار ردیابی آریانا و نرم افزار ردیابی تلتونیکا به لینک های مربوطه مراجعه فرمایید.

نرم افزارهای آریانا

نرم افزارهای تلتونیکا

نرم افزار ردیابی تلتونیکا-وب

نرم افزار ردیابی تلتونیکا-ویندوز

فهرست